Inwoners van de kern Schijf en Zegge kunnen gratis nestkastjes, boompjes, struikjes, plantjes en bloemenzaad krijgen.

Voordelen van groen in de kern:

  • Waterberging: regenwater krijgt de kans het grondwater aan te vullen
  • Natuur: dieren vinden beschutting en voedsel.
  • Hittebestrijding: groen biedt verkoeling in de zomer.
  • Fijnstof: fijnstof wordt door het groen opgevangen en zorgt voor een schonere lucht.
  • CO2: groen dat groeit legt CO2 vast.

Wat is klimaatadaptatie en waarom is het nodig?

Een groene omgeving is een gezonde omgeving